انواع تشک

انواع تشک با کاربردهای طبی در فروشگاه آبی سلامت برای سلامتی شما موجود می باشد ، تشک های طبی موجود عبارتند از :

 

قیمت تشک مواج

تشک های مواج در دو مدل تخم مرغی و سلولی در تجهیزات پزشکی آبی سلامت به فروش میرسد .

قیمت تشک های مواج را میتوانید در فروشگاه آبی سلامت مشاهده کنید ، قیمت مناسب ترین حالت ممکن در نظر گرفته شده است .

تشک برقی

تشک برقی

تشک مواج سلولی

تشک مواج سلولی

تشک مواج تخم مرغی

تشک مواج تخم مرغی